Bytost Domova 

80x60 cm

66.000 Kč 

Tento obraz je velmi důležitý, je to jako otisknout místo, ze kterého čerpám inspiraci a energie a pokouším se, snažím se dostat je až sem tak, aby byli viditelné oku, aby otvírala dveře k emocím vnitřnímu světu.

Byla to výzva i strach, pokusit se přenést bytost, která mi v dobách temna ( jak já říkám) pomohla, ten vnitřní hlas mě vede a dovolil mi psát vize a vidět všechny ty věci a uvěřit, že nejsme tak marná v době kdy jsme byla úplně ztracená.

A teď je tady, nemohu tomu uvěřit, a je to přesně on, ta energie, sedím tu a mám takový pocit zvláštní velké síly, pokory, lásky a vděčnosti.

Tato bytost nám připomíná, že to co vidíme je určitá část nás samotné. Není to nic zvenčí, svádí to k tomu, ale už dávno je mi jasné, že oddělit se od něčeho není cesta pro mě. A tak jsme vytvořila kus DOMOVA, který nosím v sobě a který mě drží tady na Zemi. Hodně dlouho jsme bojovala s pocitem, že jsme tu navíc, že jsme nějak špatně a teď už vím, že přenášet tuto energii je moje poslání teď a tady. A dokud budou lidé kteří uslyší volání a kteří budou chtít na sobě pracovat pravdivě se vším všudy budu dál tvořit pro ostatní ale i pro sebe a až to jednoho dne skončí poděkuji za tuhle možnost učit se ve hmotě zhmotňovat něco tak úžasného.

Tato malba dodává sílu a odvahu jít dál. Zvednout se a skrze svou cestu jít dál - s důvěrou, láskou, odhodláním a pravdivostí k sobě sama. Je to DOMOV tam odkud pochazíš, tvá esence. 🙏❤️

Děkuji ❤️