ZASVĚCENÍ 

70x50 cm

25.000 Kč 

 

 v napojení na knihu od Elisabeth Haich - zasvěcení
Pro Váš zájem mě kontaktujte

Fascinující až strhující příběh, který se Vás dotkne a už se Vás nepustí.
Napojit se na něco takového bylo úžasné, celá ta tvorba tohoto obrazu byla tak propojena. Na počátku byla černá barva a teď je ji tam minimum.
Na počátku byli stíny a teď je to světlo. Je tam všechno, vše o duchovní cestě, o vývoji o probuzení a rozpomínaní si naší vlastní cesty a toho kam jsme došli, kde jsme byli a jak teď kráčíme.

Velmi silně je zde zastoupena rovnováha, kterou nalézáme ve svém životě postupně a učíme se vyrovnávat. Občas jedeme v extrému ale i to nám ukáže zlatou střední cestu.

Náš život je cesta, která zanechává stopu pro naše další kroky.
Zasvěcení je proces, který otvírá další a další dveře do našeho vědomí.
Otevřete svou mysl a nechte se vtáhnout do místa kde si vzpomeneme kdo jsme.

Úryvek z knihy;

“Narodila jsi se už v tomto stavu?"
„Já - narodila? Kdy jsi viděl, že by se Já narodilo? Viděl jsi vůbec někdy nějaké Já? Já se nikdy nerodilo a nerodí, pouze tělo. Pravé božské Já je dokonalost není tedy pro ně možný vývoj. Jen tělo se musí vyvíjet, aby mohlo projevovat stále vyšší vibrace, stále vyšší frekvence Já. Tímto vývojem musí
projít i nejdokonalejší aparát - nejdokonalejší tělo, samozřejmě i mé, které je ještě velmi vzdálené od dokonalosti. Vše je pouze stupněm vývoje. Vznik je vždy řetězovou reakcí -jak se takovému procesu dnes říká - a když řetězové reakce jednou začaly, probíhají různými údobími, až zase doznějí. Tomuto zákonu nemůže uniknout žádná hmotná jevová forma. A paralelně s vývojem těla se mění samozřejmě i stav vědomí."
„Musela jsi tedy také prodělat údobí vývoje, matko, že ano? Vy­právěj mi prosím, jaké to bylo! Co vše jsi zažila, jaké zkušenosti jsi nasbírala, které ti daly vyrůst do tvého dnešního stavu vědomí. Vy­ právěj mi o tom všem, prosím."
„Proč ti to mám vyprávět? Každý člověk musí dosáhnout sebe- poznání svou vlastní cestou. Co by ti bylo platné, kdybych ti vyprávěla mou cestu. Nemohl bys jít mou cestou. Události nejsou důležité, jen
zkušenosti, poučení z nich. Buď klidný, dojdeš na své cestě ke stej­ným zkušenostem jako já na své. Je nespočet cest, ale všechny vedou ke stejnému cíli."